Call us toll free: +90 232 463 6903
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

KOBİ’ler önceliğimizdir

KOBİ’ler ve Pazarlama

Modern pazarlama anlayışını kurumsal olarak benimseyen KOBİ’ler uzun vadeli gelir artışı sağlayabilmeyi başarırlar. Ancak işletmeyi ayakta tutmak için verilen mücadele, uzun vadeli istikrar yerine kısa vadeli gelir artışını tercih sebebi haline getirir ve bu durumdan ilk etkilenen de şirketin pazarlama faaliyetleri olur.

Tüm bunların sonucu olarak KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğu herhangi bir plana ve bütçeye bağlı kalmadan oluşturulan web sitesi, broşür ve diğerleri gibi araçlarla pazarlama faaliyetlerini yürütmeye çalışırlar. En önemlisi ise müşteriye ilişkin süreçler yeterince irdelenmediği ve iyileştirilmediği için yeni müşteriler edinmek zorlaşırken, mevcut müşterileri elde tutmanın maliyeti artar.

KOBİ’ler aradıkları profesyonel desteği bulmak amacıyla web sitesi için ayrı,tasarım için ayrı,online pazarlama için ayrı ajanslarla çalıştıklarında, birbirinden bağımsız devam eden bu süreçler KOBİ’ler için zaman ve para kaybına yol açtığı gibi, markalaşma sürecinde tutarsızlıklara neden olur. Üstelik pazarlama altyapısı hazırlanmadan oluşturulan bu pazarlama iletişimi araçlarının yatırım geri dönüşü beklendiği gibi olmaz.

MarkaTerapi neden öncelikli olarak KOBİ’lerle çalışır?

MarkaTerapi şirket içinde çalışan pazarlama departmanı gibi hareket edebilir. Sizinle beraber çalışır ama çözümleri objektif olarak yaratmayı başarır.

Pazarlama üst yönetim işidir. Üst yönetim pazarlamayı şirket politikası olarak benimsediğinde çarklar dönmeye başlar. Böyle bir karar alındığında KOBİ sahipleri de tüm süreçlerin içinde olur ve ekibine liderlik eder.

 MarkaTerapi, markalaşma sürecinde KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgiler konusunda ışık tutar, analiz, planlama ve bütçeleme pazarlama bilimi ve modern pazarlama teknikleri temelinde yapılır.